ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน 10-13 พ.ค. 60 โดยสายการบินบางกอกแอร์
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า โปรจิ๊บจิ๊บ!!พม่า จิ๊บ จิ๊บ บินนกแอร์ 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า : TWT FEB-SEP MMR001
กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดเมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า )
โดยสายการบินนกแอร์  (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 3-5,4-6 ,10-12 ,11-13,17-19,24-26  มีนาคม 60 ราคาท่านละ 10,900 บาท
วันที่ 6-8 ,7-9 ,8-10 เมษายน 60 ราคาท่านละ 11,900 บาท
วันที่ 21-23 ,22-24 ,28-30 เมษายน 60 ราคาท่านละ 10,900 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน PG
รหัสสินค้า : TWT MAY MMR005
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์)
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2560
ราคา : 23,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า โปรประหยัด!! บินนกแอร์ 3 วัน 2 คืน DD
รหัสสินค้า : TWT MAR-SEP MMR012
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบินนกแอร์  (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 18-20 มี.ค.  60 ราคาท่านละ 11,900 บาท
วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.60 ราคาท่านละ 11,900 บาท
วันที่ 1-3 เมษายน 60 ราคาท่านละ 11,900 บาท
วันที่ 6-8 ,8-10 ,13-15 14-16 ,15-17 เมษายน 60ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 21-23 ,22-24 ,28-30 เมษายน 60 ราคาท่านละ 11,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.60 ราคาท่านละ 11,900 บาท
ราคา : 10,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่าเต็มอิ่ม 4 วัน
รหัสสินค้า : TWT APR-OCT MMR002
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน พัก 4 ดาว บินไลอ้อนแอร์
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สัหการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวานสักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็นเมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืนแถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์  (SL)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 6-9 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 12-15 ,13-16 เมษายน 60 ราคาท่านละ 14,900 บาท
วันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค.60 ราคาท่านละ 14,900 บาท 
ราคา : 12,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า โปรประหยัด!! บินนกแอร์ 3 วัน 2 คืน PG
รหัสสินค้า : TWT MAR-SEP MMR021
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูระดับ 4 ดาว BEST WESTERN or SUMMIT PARKVIEW 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 24-26 มีนาคม 60        ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 1-3 ,6-8,7-9 เมษายน 60    ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 21-23, 28-30 เมษายน 60    ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.60        ราคาท่านละ 12,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า PRO SUPER SALE 4* DD
รหัสสินค้า : TWT MAR-SEP MMR004
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บินDD พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาวสุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์   สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อตตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดเมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรู 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 25-27 มีนาคม 60 ราคาท่านละ 12,900 บาท 
วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.60 ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 1-3 เมษายน 60 ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 7-9 ,8-10 เมษายน 60 ราคาท่านละ 14,900 บาท
วันที่ 13-15 ,14-16 ,15-17 เมษายน 60 ราคาท่านละ 15,900 บาท
วันที่ 21-23 ,22-24 ,28-30 เมษายน 60 ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.60 ราคาท่านละ 12,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า PRO NOVOTEL YANGON 5* DD
รหัสสินค้า : TWT MAR -SEP MMR04
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาNOVOTEL YANGON MAX สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX 
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบิน สายการบินนกแอร์  (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 25-27 มีนาคม 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.60 ราคท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 1-3 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 7-9 ,8-10 เมษายน 60 ราคาท่านละ 15,900 บาท
วันที่ 13-15 ,14-16 ,15-17 เมษายน 60 ราคาท่านละ 16,900 บาท
วันที่ 21-23 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 22-24 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 28-30 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ พม่า บินไลอ้อนแอร์ 3 วัน
รหัสสินค้า : TWT MAR-JUN MMR004
โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อน พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อตตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบินไทยไลออนแอร์  (SL)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 24-26 มีนาคม 60 ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.60 ราคาท่านละ 12,900 บาท 
วันที่ 1-3 ,6-8 ,7-9 8-10 เมษายน 60 ราคาท่านละ 12,900 บาท
วันที่ 12-14 ,13-15 14-16 ,15-17 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 21-23 ,22-24 ,28-30 เมษายน 60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.60 ราคาท่านละ 13,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
View All
  ทัวร์ญี่ปุ่น
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N
รหัสสินค้า : TWT MAR-MAY KIK6004
โอซาก้า-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็นฟาร์มสตอเบอรี่-เมืองโอซาก้า-ชินไซบาชิ-จัสโก้อิออน
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-05, 10-14,08-12 มี.ค. 60     
วันที่  19-23, 26-30 พ.ค. 60    
วันที่18-22 ,19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30 เม.ย. 60
ราคา : 29,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น HIB PRO [OSAKA-TOKYO] 5D4N BY XJ
รหัสสินค้า : TWT MAR -MAY NRT007
โอซาก้า เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโงย่า เมืองนาโกย่า ทดลองนั่งชินคันเซน ทะเลสาบฮามานะ ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ แช่น้ำแร่ภูเขาฟูจิชั้น5 + ชมซากุระ [ตามสภาพอากาศ] เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งโตเกียววัดอาซากุซะช้อปปิ้ง
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 31 มีนา - 4 เมษา - รับได้ 15 +กรุ๊ปคอนเฟริม
วันที่ 05 - 09 เมษา - รับได้ 25 ที่
วันที่ 13 - 17 เมษา - รับได้ 13 ที่
ราคา : 39,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA SPRING FINVER 6D3N
รหัสสินค้า : TWT MAR-MAY NRT6005
โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ - NABANANO - เกียวโต - โอซาก้า
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
กำหนดวันที่เดินทาง 
วันที่ 10-15,14-19,17-22 มี.ค.60
วันที่  21-26 มี.ค.60
วันที่ 02-07,03-08,04-09 พ.ค. 60 [วันหยุดแรงงาน]
ราคา : 35,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS BLOSSOM 5D3N
รหัสสินค้า : TWT APR NRT6003
ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ ฟูจิ ทุ่งพิ้งมอส ช้อปปิ้งโตเกียว ขาปูยักษ์ ออนเซน
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
กำหนดวันที่เดินทาง 
วันที่ 16-20,18-22,20-24,22-26,23-27,26-30 เม.ย. 60  ราคาท่านละ 30,900 บาท
วันที่  27 เมษ.- 01 พ.ค. 60 [วันหยุดแรงงาน]                 ราคาท่านละ 33,900 บาท
วันที่  28 เมษ -02 พ.ค. 60  [วันหยุดแรงงาน]                 ราคาท่านละ 33,900 บาท
วันที่ 29 เมษ.- 03 พ.ค. 60 [วันหยุดแรงงาน]                  ราคาท่านละ 33,900 บาท
ราคา : 30,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Ski Kimono 5D 3N
รหัสสินค้า : TWT MAR NRT010
เกียวโต สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ ฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตรนาโกย่า อิสระช้อปปิ้ง อิออน  ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น, ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณลานสกี ฟูจิเท็น โตเกียว ชม ซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ หนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น, อิสระช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์(XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง            
วันที่24 - 28 มีนาคม 2560
ราคา : 41,500.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PARADISE SKI + SAKURA 6D 3N
รหัสสินค้า : TWT MAR NRT007
คามาคุระ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคุระ  ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเทน โตเกียว ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ, อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ, ชิบูย่า, ห้างไดเวอร์ซิตี้,พาเล็ตทาวน์ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเดินเล่นชมบ้านและที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกสมัยก่อน ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ,อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านมินาโตะมิไร Minato Mirai 21 ตั้งอยู่ในเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่านาริตะ อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน จัสโก้
"เล่นสเลทบนลานหิมะ + ชมซากุระ + บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ + เที่ยวเต็มทุกวัน"
กำหนดวันทีเดินทาง
วันที่ 22-27 / 24-29 มีนาคม 2560
วันที่ 28มี.ค.-02เม.ย./29มี.ค.-03เม.ย. 2560
วันที่ 30มี.ค.-04เม.ย. / 31มี.ค.- 05เม.ย. 2560
ราคา : 36,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA REROUTE 6D 3N
รหัสสินค้า : TWT MAR NRT015
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น ชิสึโอกะ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง, ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ, อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดัง ณ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากต้น ไอจิ อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน, สัมผัสบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ จากท่าเรืออิราโกะสู่ท่าเรือโทบะมิเอะ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันยังมีความเชื่ออยู่ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาสักการะให้ได้, เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ แหล่งกำเนิดไข่มุกที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการเพาะไข่มุกที่รู้จักในระดับนานาประเทศภายใต้แบรนด์ MIKIMOTO,อิสระเดินเล่น ย่านโอคาเงะ โยโกะโช ซึ่งตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมายนารา ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะนารา, นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ
โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ (XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2560
ราคา : 44,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Tulip & Kimono 5D3N
รหัสสินค้า : TWT APR NRT011
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองเกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกียว นาริตะ 
เกียวโต สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, อาราชิยาม่า ชมความสวยงามของป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์
นาโกย่า ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค  
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ        
นาริตะ ชมความงามของ ทุ่งดอกทิวลิป ที่เมืองซากุระ, และและอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน     
ไฮไลท์การเดินทาง!!!  สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดกิโมโน ชมทุ่งดอกทิวลิป
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 15-19 เมษายน 2560
ราคา : 50,500.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tulip 5D3N By TG
รหัสสินค้า : TWT APR NRT012
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย  สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกียว นาริตะ 
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “ฮอลลิวู้ด”
โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา
ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, 
ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค  
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ 
นาริตะ ชมความงามของ ทุ่งดอกทิวลิป, และอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ & ชมเทศกาลดอกทิวลิป เต็มอิ่มกับมื้ออาหารพิเศษ “บุฟเฟต์ขาปู”
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 15-19 เมษายน 2560
ราคา : 51,900.00 บาท
[ +zoom ]
ํทัวร์ญี่ปุ่น Kansai Nagoya 6D3N
รหัสสินค้า : TWT APR NRT013
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองโอซาก้า โกเบ นารา เกียวโต นาโกย่า 
โกเบ    สะพ านอะคาชิไคเคียว หรือสะพานไข่มุก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก,ยอดเขาร็อคโค ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำซึ่งเป็นที่นิยม เพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปอย่างมากมาย 
โอซาก้า    อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “ฮอลลิวู้ด” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF แฮร์รี่ พอตตเตอร์ ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา 
นารา    นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ป่าไผ่อาราชิยาม่า หนึ่งในป่าไผ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น, เดินเล่น ย่านกิออน ย่านโบราณที่ให้บรรยากาศความเป็นเกียวโตมากที่สุด
นาโกย่า    สัมผัสกับความงามของ ปราสาทนาโกย่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของเมืองนาโกย่า,ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น,โอเอซิส 21 หนึ่งในแลนด์มาร์คของย่านซาคาเอะ, อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง            
วันที่27 เม.ย.- 02 พ.ค. 2560      
     
            
ราคา : 44,500.00 บาท
View All
  ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น!! ราคาถูก
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
รหัสสินค้า : TWT MAR AUG VCE-EK007
นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส  อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่  13- 20, 29 มี.ค.- 5 เม.ย. 60   ราคาท่านละ 64,900 บาท
วันที่ 7 -14, 10-17  เมษายน 60       ราคาท่านละ 79,900 บาท
วันที่ 26 เม.ย.- 3 พ.ค. 60              ราคาท่านละ  69,900 บาท
วันที่ 3-10, 9 -16, 16 -23, 23 -30, 30 พ.ค.-6 มิ.ย.60    ราคาท่านละ 69,900 บาท
วันที่ 13-20, 27 มิ.ย. -4 ก.ค. 60      ราคาท่านละ 69,900 บาท
วันที่ 4-11, 18- 25 กรกฎาคม 60      ราคาท่านละ 69,900 บาท
วันที่ 8-15, 22-29 สิงหาคม 60         ราคาท่านละ 69,900 บาท

ราคา : 64,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
รหัสสินค้า : TWT APR CDG-BR001
เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ชอปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ที่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ อิสระตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กำหนดวันที่เดินทาง: ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม -21 พฤษภาคม 2560***
วันที่ 7-14, 12 -19เมษายน60   เทศกาลดอกไม้        ราคาท่านละ 65,900 บาท
วันที่  3 -10 พฤษภาคม 60  เทศกาลดอกไม้         ราคาท่านละ 63,900 บาท
วันที่ 18 -25 มิถุนายน 60            ราคาท่านละ 59,900 บาท
ราคา : 65,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
รหัสสินค้า : TWT MAY AMS-EK001
นำท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ ให้ท่านได้เที่ยวถึงหมู่บ้านชาวประมง และหมู่บ้านกังหันลม หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ได้อย่างสมบูรณ์ เที่ยวเมืองเก่าฮาร์เล็ม แหล่งปลูกดอกทิวลิป ดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ให้อิสระเที่ยวชมปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดวันที่เดินทาง: งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-พฤษภาคม 2560
วันที่ 1-8 , 16-23 พฤษภาคม เทศกาลดอกไม้ , 30 พ.ค.- 6 มิ.ย. 60
วันที่ 13-20 มิถุนายน 60 
วันที่ 4-11 กรกฎาคม ,25 ก.ค.-1 ส.ค. 60 
วันที่ 15-22 สิงหาคม 60   
ราคา : 49,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป RELAX AMSTERDAM 6 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า : TWT APR AMS-QR001
รายการเที่ยวสบายๆ สำหรับท่านที่อยากพักผ่อน และดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งกรุงอัมสเตอร์ดัม ให้ท่านได้เที่ยวถึงหมู่บ้านชาวประมง และหมู่บ้านกังหันลม หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ได้อย่างสมบูรณ์ เที่ยวเมืองเก่าฮาร์เล็ม แหล่งปลูกดอกทิวลิป ดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ เข้าชมเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ พักอัมสเตอร์ดัม 2คืนเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัมจุใจ
โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560 เทศกาลดอกไม้
วันที่ 6-11 เมษายน 60     ราคาท่านละ 42,900 บาท
วันที่ 4-9,11-16,18-23 พฤษภาคม 60  ราคาท่านละ 42,900 บาท

***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560***    
ราคา : 42,900.00 บาท
View All
  ทัวร์ไต้หวัน
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN 4D3N
รหัสสินค้า : TWT APR TPE008
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมความสวยงามของดอกไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์ ณ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา สู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 30 มี.ค.-02 เม.ย. 2560 ราคาท่านละ 24,900 บาท
วันที่ 31 มี.ค.- 03 เม.ย. 2560 ราคาท่านละ 24,900 บาท
วันที่ 04-07 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 25,900 บาท
วันที่ 19-22 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 23,900 บาท
วันที่ 26-29 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 23,900 บาท
ราคา : 23,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW
รหัสสินค้า : TWT APR - MAY TPE006
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
โดยสายการบิน NOK SCOOT
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 02-08 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 24,777 บาท
วันที่ 09-15 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 28,777 บาท
วันที่ 16-22 ม23-29 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 23,777 บาท
วันที่ 30 เม.ย.-06 พ.ค. 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท 
วันที่ 07-13 พฤษภาคม 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท
วันที่ 14-20 , 21- 27 พฤษภาคม 2560ราคาท่านละ 23,777 บาท
วันที่ 28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560   ราคาท่านละ 23,777 บาท
ราคา : 23,777.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5D4N
รหัสสินค้า : TWT APR-JUN TPE005
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว  ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
โดยสายการบิน EVA AIR
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 18-22 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 22,777 บาท
วันที่ 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท 
วันที่ 20 -23 พฤษภาคม 2560 ราคาท่านละ 21,777 บาท
วันที่ 02-06 มิถุนายน 2560 ราคาท่านละ 22,777 บาท
ราคา : 21,777.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 4D3N BY CI
รหัสสินค้า : TWT MAR-APR TPE003
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป  ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิวตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง  ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES   
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 07-10 ,11-14,14-17 ,19-22 ,21-24 มีนาคม 2560 ราคาท่านละ 21,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค.- 02 เม.ย. 2560 ราคาท่านละ 22,900 บาท
วันที่ 31 มี.ค. -03 เม.ย. 2560 ราคาท่านละ 22,900 บาท
วันที่ 04 -07 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 23,900 บาท
วันที่ 19-22 ,26 -29 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 21,900 บาท
ราคา : 21,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW
รหัสสินค้า : TWT APR TPE002
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวันช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
โดยสายการบิน NOK SCOOT
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-06,04-09 เมษายน 60 ราคาท่านละ 21,777 บาท
วันที่ 08-13, 15-20 เมษายน 60 ราคาท่านละ 24,777 บาท
วันที่ 11-16 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 26,777 บาท
วันที่ 18-23 ,22-27 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 20,777 บาท
วันที่ 29 เม.ย.- 04 พ.ค. 2560 ราคาท่านละ 22,777 บาท
วันที่ 06-11,09-14 พฤษภาคม 2560 ราคาท่านละ 22,777 บาท
วันที่ 13- 18 ,16- 21 ,20 -25 ,23 -28 พฤษภาคม ราคาท่านละ 20,777 บาท
วันที่ 27- 01 พฤษภาคม 2560 ราคาท่านละ 20,777 บาท
วันที่ 30 พ.ค.- 04 มิ.ย. 2560 ราคาท่านละ 20,777 บาท
ราคา : 20,777.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
รหัสสินค้า : TWT MAR-MAY TPE001
เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
โดยสายการบิน NOK SCOOT 
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 30 มี.ค.- 03 เม.ย. 2560                ราคาท่านละ 18,777 บาท
วันที่ 31 มี.ค.- 04 เม.ย. 2560                ราคท่านละ 18,777 บาท
วันที่ 05-09 ,06-10 เมษายน 2560          ราคาท่านละ 20,777 บาท
วันที่ 07-11 เมษายน 2560                     ราคาท่านละ 18,777 บาท
วันที่10-14 ,13-17,14-18 เมษายน 2560   ราคาท่านละ 24,777 บาท
วันที่ 19-23 ,20-24 21-25,26-30 เมษายน 2560     ราคาท่านละ 18,777 บาท
วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2560            ราคาท่านละ 20,777 บาท
วันที่ 28 เม.ย.- 02 พ.ค. 2560            ราคาท่านละ 20,777 บาท
ราคา : 17,777.00 บาท
View All
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์เยาวชน
การจองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 468
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,302,037
 ปรับปรุงเว็บ 23/02/2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28         
              
TEAMWORK PROFESSIONAL TRAVEL Co.,Ltd.
252/139 ซอยเคหะร่มเกล้า 39 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. 0-2918-4252 / 092-413-5889
Fax. 0-2918-3832
E-mail: teamwork4252@gmail.com , teamwork_t@yahoo.com
teamwork_pro@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY