ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น!! ราคาถูก
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป Hilight Pro SWISS ไฮไลท์ โปร สวิส 7 วัน 4 คืน
รหัสสินค้า : TWT APR EUR004
บินตรงซูริค ขึ้นทิทลิส ชมน้ำตก เที่ยวบ้านเกิดชาลีแชปลิน ชมศาลาไทยในโลซานน์ ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น- เจนิวา-มองเทรอซ์ -โลซานน์-เวเว่ย์- ช้อปปิ้งอินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาทิทลิส-เบิร์น-ซูริค
ซูริค 
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชาฟฮาวเซ่น  เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์ ซึ่งเต็มไปด้วยสายน้ำเย็นฉ่ำตลอดปี  มองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
โลซานน์ เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาด้วย ลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์แองเกิ้ลเบิร์ก สถานีกระเช้าสำหรับขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิส ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติคและหิมะปกคลุมตลอดปี
เบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว เจนีวา เมืองแสนสวยอีกเมืองหนึ่งที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้ำพุกลางใจเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
โดยสายการบินไทย(TG)
กำหนดวันที่เดินทาง          
วันที่ 25 เม.ย.- 1 พ.ค.2560    
ราคา : 49,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป England Enjoy อังกฤษ เอ็นจอย 7 วัน
รหัสสินค้า : TWT MAR EUR003
บริษัทฯ...ขอแนะนำรายการเที่ยวในสหราชอาณาจักรหรือเกาะอังกฤษ โดยเริ่มจาก..
แอมส์เบอร์รี่ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์  ชมอิทธิพลในอดีตของชาวโรมันโบราณที่เมืองบาธ เบอร์ตั้น ออน เดอะ วอเตอร์หมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” เมืองสวยน่ารัก ที่มีลําธารไหลผ่านกลางเมือง มีเสห่ห์อย่างยิ่งกับทัศนียภาพงดงามรื่นรมย์น่ารักลิเวอร์พูล เมืองดังที่ท่านคุ้นชื่อจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แวะร้านขายของที่ระลึกทีมลิเวอร์พูลสแตรทฟอร์ด ชมบ้านเกิดเช็คสเปียร์ นักประพันธ์ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษ ลอนดอน มหานครตลอดกาล ที่ตั้งของที่สำคัญๆ เช่น พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของลอนดอน
โดยสายการบินไทยสะสมไมล์กับการบินไทย 50%
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 30 มี.ค.- 5 เม.ย.2560
ราคา : 49,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์- เบลเยี่ยม-เยอรมัน 6 วัน/QR
รหัสสินค้า : TWT MAR EUR002
บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป นำท่านเยือนประเทศ เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยมและเยอรมัน
นำท่านชมเมืองสวยของประเทศต่าง ๆ ที่งดงามดังนี้

อัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์  อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงามบรัสเซลลส์  นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส  ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยมโคโลญจน์  เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ
**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ**เทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลก 
โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส 
กำหนดวันที่เดินทาง        
วันที่ 30 มี.ค.-04 เม.ย./ 20-25 เม.ย. 2560    ราคาท่านละ 38,900 บาท
วันที่ 27 เม.ย.-02 พ.ค./ 04-09 พ.ค. 2560    ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 11-16 พ.ค.2560            ราคาท่านละ 39,900 บาท
ราคา : 38,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
รหัสสินค้า : TWT MAR EUR001
นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย  ฮังการี และสโลวัคนำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้
เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ ธรรมชาติที่งดงาม 
บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี  ดินแดนแสนงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส (QR)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 2-7 มี.ค.2560    
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าท่านละ 2,700 บาท // ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท **
ราคา : 31,900.00 บาท
View All
  ทัวร์ญี่ปุ่น
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Ski Kimono 5D 3N
รหัสสินค้า : TWT MAR NRT010
เกียวโต สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ ฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตรนาโกย่า อิสระช้อปปิ้ง อิออน  ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น, ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณลานสกี ฟูจิเท็น โตเกียว ชม ซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ หนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น, อิสระช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์(XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง            
วันที่24 - 28 มีนาคม 2560
ราคา : 41,500.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PARADISE SKI + SAKURA 6D 3N
รหัสสินค้า : TWT MAR NRT007
คามาคุระ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคุระ  ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเทน โตเกียว ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ, อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ, ชิบูย่า, ห้างไดเวอร์ซิตี้,พาเล็ตทาวน์ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเดินเล่นชมบ้านและที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกสมัยก่อน ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ,อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านมินาโตะมิไร Minato Mirai 21 ตั้งอยู่ในเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่านาริตะ อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน จัสโก้
"เล่นสเลทบนลานหิมะ + ชมซากุระ + บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ + เที่ยวเต็มทุกวัน"
กำหนดวันทีเดินทาง
วันที่ 22-27 / 24-29 มีนาคม 2560
วันที่ 28มี.ค.-02เม.ย./29มี.ค.-03เม.ย. 2560
วันที่ 30มี.ค.-04เม.ย. / 31มี.ค.- 05เม.ย. 2560
ราคา : 36,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA REROUTE 6D 3N
รหัสสินค้า : TWT MAR NRT015
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น ชิสึโอกะ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง, ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ, อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดัง ณ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากต้น ไอจิ อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน, สัมผัสบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ จากท่าเรืออิราโกะสู่ท่าเรือโทบะมิเอะ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันยังมีความเชื่ออยู่ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาสักการะให้ได้, เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ แหล่งกำเนิดไข่มุกที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการเพาะไข่มุกที่รู้จักในระดับนานาประเทศภายใต้แบรนด์ MIKIMOTO,อิสระเดินเล่น ย่านโอคาเงะ โยโกะโช ซึ่งตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมายนารา ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะนารา, นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ
โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ (XJ)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2560
ราคา : 44,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Tulip & Kimono 5D3N
รหัสสินค้า : TWT APR NRT011
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองเกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกียว นาริตะ 
เกียวโต สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, อาราชิยาม่า ชมความสวยงามของป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์
นาโกย่า ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค  
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ        
นาริตะ ชมความงามของ ทุ่งดอกทิวลิป ที่เมืองซากุระ, และและอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน     
ไฮไลท์การเดินทาง!!!  สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดกิโมโน ชมทุ่งดอกทิวลิป
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 15-19 เมษายน 2560
ราคา : 50,500.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tulip 5D3N By TG
รหัสสินค้า : TWT APR NRT012
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย  สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกียว นาริตะ 
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “ฮอลลิวู้ด”
โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา
ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, 
ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค  
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ 
นาริตะ ชมความงามของ ทุ่งดอกทิวลิป, และอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ & ชมเทศกาลดอกทิวลิป เต็มอิ่มกับมื้ออาหารพิเศษ “บุฟเฟต์ขาปู”
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 15-19 เมษายน 2560
ราคา : 51,900.00 บาท
[ +zoom ]
ํทัวร์ญี่ปุ่น Kansai Nagoya 6D3N
รหัสสินค้า : TWT APR NRT013
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองโอซาก้า โกเบ นารา เกียวโต นาโกย่า 
โกเบ    สะพ านอะคาชิไคเคียว หรือสะพานไข่มุก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก,ยอดเขาร็อคโค ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำซึ่งเป็นที่นิยม เพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปอย่างมากมาย 
โอซาก้า    อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “ฮอลลิวู้ด” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF แฮร์รี่ พอตตเตอร์ ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา 
นารา    นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ป่าไผ่อาราชิยาม่า หนึ่งในป่าไผ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น, เดินเล่น ย่านกิออน ย่านโบราณที่ให้บรรยากาศความเป็นเกียวโตมากที่สุด
นาโกย่า    สัมผัสกับความงามของ ปราสาทนาโกย่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของเมืองนาโกย่า,ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น,โอเอซิส 21 หนึ่งในแลนด์มาร์คของย่านซาคาเอะ, อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง            
วันที่27 เม.ย.- 02 พ.ค. 2560      
     
            
ราคา : 44,500.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น Wakayama Kansai Nagoya 6D3N
รหัสสินค้า : TWT APR NRT014
ขอนำท่านสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองโอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต นารา มิเอะ นาโกย่า 
วากายาม่า ปราสาทวากายาม่า ปราสาทคู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานซึ่งนักท่องเที่ยวจะพลาดเสียไม่ได้,นั่งรถไฟแมวTAMATRAINสุดแสนน่ารัก,มาริน่า ซิตี้ ท่าเรือที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว,วัดคิมิอิเดระ วัดพุทธก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า และเป็นวัดลำดับที่ 2 ใน 33 วัด
เส้นทางแสวงบุญในภูมิภาคคันไซ
เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้า ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า
นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
มิเอะ เที่ยวชม หมู่บ้านนินจาอิงะ เพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น,ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าชินโตที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี, เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ ฟาร์มเลี้ยงหอยมุกคุณภาพดี
นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น,อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ & ห้างอิออน
"บุฟเฟ่ต์ขาปู+ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น"เที่ยวเต็มทุกวัน...ไม่มีฟรีอิสระ
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2560
ราคา : 48,500.00 บาท
View All
  ทัวร์ไต้หวัน
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5D4N BY TG
รหัสสินค้า : TWT JAN TPE009
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 04–08 ,11–15 มกราคม 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท
วันที่ 08–12 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาท่านละ 27,777 บาท
วันที่ 21-25, 25–29 มีนาคม 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท
วันที่ 29 มี.ค.–02 เม.ย. 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท
วันที่ 05-09 ,16-20 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 26,777 บาท
วันที่ 18-22 ,19-23 เมษายน 2560 ราคาท่านละ 25,777 บาท
ราคา : 25,777.00 บาท
View All
  ทัวร์เกาหลี ราคาประหยัด
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี GO GO IN KOREA
รหัสสินค้า : TWT MAR KOR001
บินตรงกรุงเทพฯ อินชอน โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG) พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋า ขาไป – กลับ  30  กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ถ้ำควังเมียง โซยางคังสกายวอร์ค YEOJU OUTLET ป้อมฮวาซอง(1ในสถานที่ที่ได้รับเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก) เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า  พระราชวังถ็อกซูกุง หมู่บ้านบุกชนฮันอก วัดโชเกซาช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  อินซาดง DUTYFREE เมียงดง  
เรียนทำคิมบับ พร้อมถ่ายภาพชุดประจำชาติเกาหลี
โดยสายการบินไทย(TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 19-23 / 26-30  มีนาคม 60 ราคาท่านละ 19,888 บาท
วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน / 30 มีนาคม – 3 เมษายน 60 ราคาท่านละ 19,888 บาท
วันที่ 1-5 / 16-20 / 17-21/  18-22 / 19-23 / 22-26  เมษายน 60 ราคาท่านละ 19,888 บาท
วันที่ 2-6 เมษายน 60 ราคาท่านละ 22,900 บาท
ราคา : 19,888.00 บาท
View All
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์เยาวชน
การจองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,278,560
 ปรับปรุงเว็บ 20/01/2560
25 มกราคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
              
TEAMWORK PROFESSIONAL TRAVEL Co.,Ltd.
252/139 ซอยเคหะร่มเกล้า 39 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. 0-2918-4252 / 092-413-5889
Fax. 0-2918-3832
E-mail: teamwork4252@gmail.com , teamwork_t@yahoo.com
teamwork_pro@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY