ทัวร์ไต้หวัน
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป สุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า : TWT OCT TPE001
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่วเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101  ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง เมนูพิเศษ สเต็กไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415 ที่นั่งน้ำหนักกระเป๋า 20 KG
กำหนดวันที่เดินทาง (กรุ๊ป 20 ท่าน)
วันที่ 15 -19 ตุลาคม 59 (รับได้ 3 ที่สุดท้าย)
ราคา : 19,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR
รหัสสินค้า : TWV OCT TPE002
 
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง เฟิ่งจ่าไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-เจี่ยวซี-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทเป101-ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและ GLORIA OUTLET พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
โดยสายการบินอี วี เอ แอร์ (BR)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 19-23 ต.ค. / 16-20 พ.ย. / 01-05 ธ.ค. / 10-14 ธ.ค.  2559
ราคา : 25,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน SPECIAL TAIWAN 5D4N BT TG
รหัสสินค้า : TWV OCT TPE003
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ชิมชาอูหลงเลิศรส-อุทยานทาโรโกะ-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทเป101-ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและ GLORIA OUTLET พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง 

วันที่ 15-19 / 29 ต.ค. -02 พ.ย. 59     ราคาท่านละ 32,500 บาท
วันที่ 12-16 /19-23 / 26-30 พ.ย. 59     ราคาท่านละ 31,900 บาท
วันที่ 14-18 / 17-21 / 20-24 ธ.ค. 59   ราคาท่านละ 31,900 บาท
ราคา : 31,900.00 บาท
View All
  ทัวร์ญี่ปุ่น
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN HOKKAIDO 6D 4N BY KE
รหัสสินค้า : TWV OCT HOK002
ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่า สวนสาธารณโอโดริ ผ่านหอนาฬิการโบราณ ตลาดปลายามเช้า ทะเลสาบโทยะ ชมวิวภูเขาไฟโชวะ ศุนย์อนุรักษ์หมี โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว โรงงานช๊อคโกแลต ช้องปปิ้งซูซูกิโน่ & ทานูกิ อิสระเต็มวันในซัปโปโร
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ม.ฮอกไกโด มิตซุยเเอาท์เลท 
โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) 
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 21-26 ตุลาคม 2559 
ราคา : 53,300.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI NEW YEAR 6D 4N
รหัสสินค้า : TWV JAN HOK003
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นิกเซ่มารีนพาร์ค ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ ลานสกียูบาริรีสอร์ท ที่ทำการรัฐบาลเก่า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งจุใจ อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวในซับโบโรฯ  ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 
โดยสายการบินไทย (TG) 
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 60
ราคา : 62,900.00 บาท
[ +zoom ]
SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N BY TG
รหัสสินค้า : TWV FEB CTS001
เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดูหนาว ชิโตเสะ-ตลาดปลา -ที่ทำการรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - Snow Festival 68 -ช้อปปิ้งซูซูกิโน่-ซัปโปโร ทะเลสาบชิโคทสึ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล -โนโบริเบ็ทสึ – หุบผานรกจิโกกุดานิ โนโบริเบ็ทสึ -ไดนาสตี้ สกี รีสอร์ท - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว อิออน จัสโก้ – คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาลประดับแสงเทียน) - ซัปโปโร   
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง 
วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 60
ราคา : 53,900.00 บาท
View All
  ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น ราคาสุดคุ้ม
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป Best France 6 Day 28 Dec - 02 Jan 17
รหัสสินค้า : TWV JAN EUR003
ปารีส-เชอน็องโซว์-ตูร์ -ปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซนต์-ปารีส-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส 
โดยสายการบินโดยแอร์ฟรานซ์ 
กำหนดวันที่เดินทาง 
วันที่ 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 59
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ **
ราคา : 55,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป ตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมัน- เช็ค 8 วัน
รหัสสินค้า : TWV DEC EUR002
เวียนนา-ลินซ์-เซ้นต์วูฟกัง-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)-ฟุสเซ่น-เคมป์เทิน (เยอรมัน) เคมป์เทิน-โฮเฮนชวานเกา-มิวนิค (เยอรมัน)
มาเรียนสกี้ลาซนี่ (สาธารณรัฐเช็ค)มาเรียนสกี้ลาซนี่-คาร์โลวีวารี่ - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) ปราก- เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย) 
โดยสารการบินอี วี เอ แอร์ (BR )
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 24-31 ธ.ค.59 / 29 ธ.ค.59 -5 ม.ค.60    

ราคา : 65,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน
รหัสสินค้า : TWV OCT EUR001
บรัสเซล - แอ๊นเวิร์ป - กรุงเฮก -อัมสเตอร์ดัมส์ -หมู่บ้านซานสคันส์ ดุสเซลดอร์ฟ-โคโลญจน์ - บรูจจ์
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 5-11 ก.ย. / 19-25 ก.ย. 59   ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันที่  3-9 ต.ค. / 17-23 ต.ค. 59 ราคาท่านละ 59,900 บาท
วันที่ 31 ต.ค.-6 พ.ย.59/ 21-27 พ.ย. 59ราคาท่านละ 49,900 บาท 
วันที่ 5 -11 ธ.ค. / 19-25 ธ.ค.59    ราคาท่านละ 49,900 บาท
ราคา : 49,900.00 บาท
View All
  ทัวร์พม่าราคาสุดคุ้ม
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว MYANMAR JIB JIB
รหัสสินค้า : TWB MAR MMR001
เที่ยวพม่า ในราคาจิ๊บ จิ๊บ บินไปกับนกแอร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยานมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดเมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Summit Parkview 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 24-26 กันยายน 59  ราคา 9,999.-
วันที่ 1-3 ตุลาคม 59 ราคา 10,900.-
วันที่ 8-10 ตุลาคม 59    ราคา 10,900.-
วันที่ 14-16 ตุลาคม 59    ราคา10,900.-
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 59 ราคา 10,900.-
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 59 ราคา 10,900.-
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 59 ราคา 10,900.-
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 59 ราคา10,900.-
วันที่ 9-11 ธันวาคม 59 ราคา 12,900.-
วันที่ 16-18 ธันวาคม 59 ราคา 10,900.-
วันที่ 17-19 ธันวาคม 59 ราคา10,900.-
ราคา : 9,999.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน DD 4 STAR PROSAVE
รหัสสินค้า : TWB APR MM012
โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม 
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Jasmine Palace or Sky Star Hotel 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 11-13 มิถุนายน 59 รับได้ 9 ที่
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 59 รับได้ 8 ที่
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 59 รับได้ 4 ที่
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 59 รับได้ 28 ที่
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 59 รับได้ 16 ที่
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 59 รับได้ 23 ที่
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่
 
 
ราคา : 10,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า : TWB MAR MMR013
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว BEST WESTERN or SUMMIT PARKVIEW 4*แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า
โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 10-12 มิถุนายน 59 รับได้ 2  ที่
วันที่ 17-19 มิถุนายน 59 รับได้ 30  ที่
วันที่ 24-26 มิถุนายน 59 รับได้ 17  ที่
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 59 รับได้ 32  ที่
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 59 รับได้ 34  ที่
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 59 รับได้ 34  ที่
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 59 รับได้ 34  ที่
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่
ราคา : 12,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน PG
รหัสสินค้า : TWB JUN MMR021
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวานสักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย   อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูระดับ 4 ดาว BEST WESTERN or SUMMIT PARKVIEW 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบิน บางกอกแอร์ (PG)
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 10-12 มิถุนายน 59 รับได้ 11 ที่ 
วันที่ 18-20 มิถุนายน 59 รับได้ 25 ที่ 
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 59  รับได้ 32 ที่ 
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่ 
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่ 
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่ 
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่ 
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 59 รับได้ 34 ที่ 
ราคา : 11,900.00 บาท
[ +zoom ]
ทัวร์พม่า PRO SUPER GOLD 5* DD
รหัสสินค้า : TWB JUN MMR004 DD
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
โดยสายการบินนกแอร์  ประตู 6  Nok Air (DD) 
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 10-12 มิถุนายน 59  รับได้ 1 ที่ 
วันที่ 11-13 มิถุนายน 59 รับได้ 17 ที่ 
วันที่ 17-19 มิถุนายน 59 รับได้  14 ที่ 
วันที่ 18-20 มิถุนายน 59  รับได้  32 ที่ 
วันที่ 24-26 มิถุนายน 59 รับได้  11 ที่ 
วันที่ 25-27 มิถุนายน 59 รับได้  15 ที่ 
ราคา : 12,900.00 บาท
View All
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์เยาวชน
การจองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 436
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,172,660
 ปรับปรุงเว็บ 16/09/2559
26 กันยายน 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
              
TEAMWORK PROFESSIONAL TRAVEL Co.,Ltd.
252/139 ซอยเคหะร่มเกล้า 39 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel. 0-2918-4252 / 092-413-5889
Fax. 0-2918-3832
E-mail: teamwork4252@gmail.com , teamwork_t@yahoo.com
teamwork_pro@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY